• aangezicht Dierenartsenpraktijk De Driehoek.png
 • braunulle aanbrengen.png
 • buik scheren.png
 • koeien banner website klarenbeek.png
 • leuke ballonnen.jpeg
 • messing paard.png
 • opendeur.png
 • operatiehandschoenen.png
 • ponysaangespannen.png
 • telefoon bord weg.png
 • twello.png
 • webadres.png

Help, heeft mijn paard wormen?? 

Over zin en onzin van het regelmatig ontwormen van paarden en over de taak die uw dierenarts heeft om te komen tot een meer verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen. Kunt u zich voorstellen dat uw paard een zware wormbesmetting heeft en dat er geen middel meer beschikbaar is om het dier mee te behandelen?

Het lijkt een nachtmerrie, maar het is waar we met z'n allen op af stevenen wanneer we op onze vertrouwde en schijnbaar beproefde manier om blijven gaan met de tot voor kort gebruikelijke ontwormschema's.

Wie kent het niet: het is voorjaar, de glans is van de paarden, ze verharen hevig en ons gevoel zegt: een wormspuit zal ze goed doen! En dan voelt het als oplichterij dat je (sinds juli 2008) de tussenkomst van een dierenarts nodig hebt om zo'n wormspuit te bemachtigen. Wij weten toch zeker zelf wel wat goed is voor ons paard?

Paarden vallen op basis van de Europese wetgeving onder de voedselproducerende dieren. De EU wil een betere controle op het toedienen van diergeneesmiddelen ter bescherming van de consument. Daarnaast wordt er naar gestreefd de ontwikkeling van resistentie tegen anti-parasitica, veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van deze middelen, aan banden te leggen. En daarmee werd de receptuurplicht voor wormmiddelen bij paarden een feit.

Wij hebben dus als dierenarts de plicht om zodanig voor te schrijven en te behandelen dat schematisch ontwormen verandert in strategisch ontwormen. Dit houdt in dat de dierenarts goed op de hoogte moet zijn van de situatie op uw stal en weide, en zicht moet hebben op de mate en de aard van de besmetting. Dit is zijn/haar wettelijke plicht, en hij /zij wordt hierop gecontroleerd en ter verantwoording geroepen.
U bent vervolgens als paardenhouder (die vast nog lang wil kunnen blijven profiteren van de goede middelen die nu nog voor handen zijn) iets drukker met de nieuwe manier van behandelen. U moet immers vaker met uw dierenarts overleggen, en met enige regelmaat de mest van de paarden op wormeieren laten onderzoeken. Dat is de enige manier om te komen tot een verantwoord wormmiddelen gebruik.

Wat betekent dit nu in de praktijk?
Er is helaas geen gulden standaard. Afhankelijk van de leeftijd van de dieren, individuele gevoeligheid, infectiedruk op de weide, voorgeschiedenis, aankoop van nieuwe dieren, grootte van het bedrijf etc., zal een ontwormadvies voor uw paarden opgesteld en regelmatig bijgestuurd worden. Onderzoek van de paardenmest op wormeieren zal uitgevoerd moeten worden. Schroom niet om telefonisch overleg met de dierenarts te plegen. Zonder dat is een goed advies bijna onmogelijk. Gebruikt u voor uw en onze beeldvorming ook de beslisboom op www.parasietenwijzer.nl, opgesteld door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit in Utrecht. Zeer gebruiksvriendelijk en verhelderend!

Het is verstandig om in ieder geval in het vroege voorjaar en in het najaar mest te laten controleren. Of dit een mengmonster van verschillende dieren kan zijn, of dat het beter is van individuele dieren mest aan te leveren, hangt weer af van de situatie. Eerst even bellen voor overleg dus: tussen 8.15 en 9.15 uur op werkdagen kunt u rechtstreeks met één van de paardenartsen overleggen.
In ieder geval moet de mest kakelvers zijn (vallend...!)

Samen met u maken wij ons sterk voor een duurzaam gezonde paardenhouderij!

 

paardenshet