• aangezicht Dierenartsenpraktijk De Driehoek.png
 • braunulle aanbrengen.png
 • buik scheren.png
 • koeien banner website klarenbeek.png
 • leuke ballonnen.jpeg
 • messing paard.png
 • opendeur.png
 • operatiehandschoenen.png
 • ponysaangespannen.png
 • telefoon bord weg.png
 • twello.png
 • webadres.png

Het Paardenpaspoort

Wat is het paardenpaspoort?
Het paardenpaspoort is een identiteitsbewijs voor paardachtigen (paarden, pony's, ezels, zebra's en kruisingen daarvan) binnen de Europese Unie. Elk paard moet een paspoort hebben en zijn gechipt.
Het chipnummer koppelt het paard aan het paspoort.

Waarom een paardenpaspoort?
Het paardenpaspoort is bedoeld voor de identificatie van het paard. In het paspoort staat bij welk stamboek en/of welke sportorganisatie een paard geregistreerd is. Het paspoort is geen eigendomsbewijs. Wel kunnen de afstammings- en eigendomsgegevens er in worden vastgelegd. Het paspoort bevordert eerlijkheid in de handel, omdat bij aan- en verkoop van een paard via het paspoort informatie van het paard bekend is. Het paspoort blijft eigendom van de instantie die het heeft uitgegeven. Als het paard is gestorven, moet het paspoort worden teruggestuurd naar de instantie die het heeft uitgegeven. Het paardenpaspoort is ook bedoeld om de volksgezondheid
te beschermen. Als een paard bepaalde diergeneesmiddelen krijgt, mag het soms tijdelijk, soms
definitief niet meer worden geslacht voor menselijke consumptie. De dierenarts moet in het paspoort noteren als hij deze bepaalde diergeneesmiddelen toedient, behalve als de houder/eigenaar van het paard in het paspoort heeft verklaard dat het paard niet bestemd is voor de slacht. De verklaring "niet bestemd voor de slacht" kan later niet meer gewijzigd worden. Als deze verklaring niet in het paspoort staat, is het paard automatisch bestemd voor de slacht.

Wat is een geldig paardenpaspoort?
Een paspoort is alleen geldig als het is uitgegeven door paspoort-uitgevende instanties die hiervoor
toestemming hebben van het productschap. Een lijst van deze instanties staat op
www.nl-paardenpaspoort.nl Dit zijn de erkende paardenstamboeken en de Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie (KNHS). Niet alle stamboeken zijn erkend, dus als u een paard koopt, controleer dan van tevoren of het een geldig paspoort heeft. Het paspoort wordt ongeldig, als een onbevoegde persoon daarin wijzigingen en/of aantekeningen aanbrengt.

Check uw paard in de databank
Op www.nl-paardenpaspoort.nl kunt u door het intypen van het chipnummer of het levensnummer
van een paard heel eenvoudig controleren of het paard een Nederlands paspoort heeft, welke instantie het paspoort heeft uitgegeven en waar het paard geregistreerd is.

Paspoort aanvragen
Paspoorten voor geregistreerde paarden en pony's moeten aangevraagd worden bij de organisatie die het stamboek van dat ras bijhoudt. Voor paarden die niet bij een stamboek zijn aangesloten kan een paspoort worden aangevraagd bij het KNHS. Dit moet bij veulens gebeurt zijn vóórdat ze zes maanden oud zijn. Bent u te laat met aanvragen, dan mag het paard niet geslacht worden. De paspoort uitgevende instantie zal u verder informeren over de procedure voor het chippen van uw paard en het invullen van het aanvraagformulier voor een paspoort. Uw dierenarts kan u natuurlijk ook meer vertellen.

Waar moet het paspoort bewaard worden?
Het originele paspoort moet altijd bij het paard zijn, ook als het paard niet bij de eigenaar zelf gestald is, maar bijvoorbeeld in een pensionstal. Dit mag geen kopie zijn.
Het originele paspoort kan bijvoorbeeld in een kluisje of in de zadelkast op de pensionstal bewaard worden. Het paspoort is overigens geen bewijs van eigendom.
Ook is het verstandig om schriftelijk vast te leggen op welke datum het paspoort van een bepaald paard is overhandigd aan de pensionstalhouder. Zowel de eigenaar van het paard, die het paspoort afgeeft als degene die het in ontvangst neemt, ondertekenen deze verklaring.

LET OP:
• Koop nooit een paard zonder geldig paspoort. Eis dat bij overdracht van het paard het paspoort ook gelijk overhandigd wordt. Controleer direct of het chipnummer in het paspoort hetzelfde is als het chipnummer in het paard.
• Het is verboden om een paard van 6 maanden of ouder te houden zonder paspoort en chip. Als u een paard vervoert of stalt, wordt u als houder beschouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor handelaren en pensionstallen. U bent dan als houder in overtreding, ook als u niet de eigenaar bent.
• Vraag het paspoort tijdig aan zodat u het binnen 6 maanden heeft. Bent u te laat met aanvragen, dan mag het paard niet geslacht worden. Dit wordt in het paspoort aangegeven.
• Een paard mag niet worden vervoerd, geslacht of geëxporteerd zonder paspoort.
• Breng nooit zelf wijzigingen aan in het paspoort, want daardoor wordt het ongeldig.
• Alleen met een geldig paspoort kunt u meedoen aan keuringen en wedstrijden
• Het paspoort is een uniek document. Raak het niet kwijt. Een duplicaat of vervangend paspoort kost geld en wordt alleen bij hoge uitzondering door de instantie die het paspoort heeft uitgegeven verstrekt.
• Voor meer informatie kunt u kijken op www.nl-paardenpaspoort.nl

paardenshet