Blauwtong in Nederland

18 september 2023

Helaas is er recent Blauwtong aangetoond in Nederland. Op dit moment zijn er 44 bedrijven waar officieel blauwtong is vastgesteld, blijkt uit een actueel overzicht van het NVWA. Het gros van de besmette bedrijven ligt in de omgeving van Utrecht, maar inmiddels is er ook een besmet bedrijf meer richting het oosten. Blauwtong is een ziekte die veroorzaakt wordt door een Orbivirus die met name kleine bloedvaten aantast, wat zich kan uiten in oedeem (zwelling), bloedingen en zweren. Het is een ziekte die zich kan voordoen bij herkauwers. Met name schapen zijn erg gevoelig, maar koeien en geiten kunnen ook verschijnselen ontwikkelen. Het virus wordt overgedragen door knutten, dit zijn kleine stekende insecten. Er zijn wereldwijd veel verschillende serotypen van het Blauwtong virus. De huidige blauwtonginfectie in Nederland is van het serotype 3. Deze variant is nog niet eerder aangetoond in Nederland.

Symptomen:
Verschijnselen bij geïnfecteerde schapen bestaan vooral uit hoge koorts, speekselen, zwelling van de kop, pijn en ontsteking van de kroonrand bij de klauwen, niet meer eten, veel liggen, met een bolle rug staan en kreupel lopen. Bij ernstig zieke dieren kan ook blauwverkleuring van de tong optreden. Infecties bij koeien en geiten verlopen over het algemeen milder, hoewel een aantal dieren de ernstige verschijnselen van het schaap kunnen vertonen. Acute hoge koorts, stijfheid en bevangen in vier benen, speekselen, lip-oedeem, verminderde eetlust, ooguitvloeiing en stinkende neusuitvloeiing worden gezien. In sommige gevallen wordt ook een kapotte neusspiegel, een kapotte tong, kroonrandontsteking, abortus en de geboorte van afwijkende kalveren gezien. Hoewel de verschijnselen bij koeien milder zijn, kunnen geïnfecteerde dieren wel langdurig veel virusdeeltjes bij zich dragen waardoor de kans op verspreiding toeneemt. Zoals eerder benoemd wordt het virus via de knut overgedragen. Het is dus niet zo dat dieren elkaar via bijvoorbeeld speeksel of mest kunnen besmetten en het virus kan ook niet overgedragen worden op de mens.

Wat te doen:
Blauwtong is een meldingsplichtige ziekte. Het is belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt als uw dieren verschijnselen zoals hierboven genoemd vertonen of wanneer er sprake is van andere onverklaarbare klachten. Als er na het bezoek inderdaad een verdenking is van Blauwtong dan wordt dit verder opgepakt samen met het NVWA.

Er is op dit moment nog geen vaccin beschikbaar tegen de Blauwtong variant die op dit moment in Nederland voor problemen zorgt. We zijn afhankelijk van de ontwikkeling van een nieuw vaccin. Als u interesse heeft om uw dieren te laten vaccineren dan kunnen wij u op een lijst plaatsen en nemen wij contact op zodra er een vaccin beschikbaar is.

Het risico van besmetting en verspreiding van Blauwtong hangt nauw samen met de leefomstandigheden van de knut. Preventieve maatregelen tegen Blauwtong bestaan uit het opstallen van de dieren gedurende de schemering en de nachten. De Gezondheidsdienst voor Dieren vermeldt tevens dat bedrijven met een beperkt aantal weide-uren en bedrijven met stallen met grote lucht inlaat openingen in 2008 minder besmettingen lieten zien. Butox is een vliegenwerend middel, maar het product heeft ook zijn werking bewezen tegen knutten. Het toedienen van Butox 1x per 4 weken kan helpen in het weren van de knutten.

Spoed: +3155 301 22 55