• aangezicht Dierenartsenpraktijk De Driehoek.png
 • braunulle aanbrengen.png
 • buik scheren.png
 • koeien banner website klarenbeek.png
 • leuke ballonnen.jpeg
 • messing paard.png
 • opendeur.png
 • operatiehandschoenen.png
 • ponysaangespannen.png
 • telefoon bord weg.png
 • twello.png
 • webadres.png

Atypische myopathie door esdoornkiemen
De internationale onderzoeksgroep voor atypische myopathie waarschuwt dat gevallen van atypische myopathie worden gezien zowel in het voorjaar  door ontkiemende esdoornzaden (zaailingen) als in de herfst door de vallende esdoorn zaden. 

De aandoening Atypische Myopathie (AM) is het meest te vergelijken met zeer ernstige maandagziekte. De symptomen kunnen zijn: spierstijfheid, eventueel gepaard gaand met spiertrillingen, niet kunnen of willen lopen, bruine urine, snelle ademhaling en benauwdheid. De symptomen kunnen snel verergeren en leiden vrijwel altijd tot de dood.

Opvallend is dat er geen sprake is van koorts en het paard vaak wel nog wil eten. De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en RIKILT Wageningen UR onderzochten de sterfte van paarden ten gevolge van AM. Deze ernstige spieraandoening kan optreden na het eten van esdoornbladeren, -zaden en/of -spruiten waarin de giftige stof hypoglycine A zit. In honderden monsters van allerlei esdoornsoorten hebben zij onderzocht in welke soorten het gif wel of niet voorkwam. Bij de gewone esdoorn werd het gif aangetroffen. Bij de veldesdoorn en de Noorse esdoorn was dat niet het geval. De aanwezigheid van hypoglycine A in de bladeren, zaden en spruiten van de gewone esdoorn wil echter niet zeggen dat deze boom per definitie onveilig is. Er zijn namelijk vele duizenden weides met gewone esdoorns eromheen waar de paarden niet ziek worden. Ook de hoogte van de concentratie hypoglycine A bleek niet veel te zeggen over het ziek worden van paarden. Er spelen dus mogelijk nog meer factoren een rol bij het ontstaan van de aandoening.

 

Preventiemaatregelen
Voor de preventie is het vooral belangrijk dat paarden geen gelegenheid krijgen om de jonge kiemen van de esdoorn op te eten. Mogelijk door die delen van de weide af te zetten waar esdoorns staan. De onderzoekers adviseren om paarden, die volledig weidegang krijgen in een wei waar gewone esdoorns omheen staan, in het najaar altijd ruim voldoende goede kwaliteit ruwvoer bij te voeren (op een droge plek neerleggen) en een schuilmogelijkheid te bieden. Verder kan men de weide blad- en zadenvrij maken door bijvoorbeeld de wei te verkleinen met schrikdraad om zo de afstand tot de bomen groter te maken. Zo nodig kan men, bijvoorbeeld met een bladblazer, bladeren en zaden verwijderen. Bij een storm is het ook verstandig de paarden binnen te houden of binnen te zetten tot de afgewaaide takken, bladeren en de zaden zijn verwijderd. Met het oog op het welzijn van de paarden is het natuurlijk beter om tijd en energie stoppen in het bladvrij houden van de wei in plaats van de paarden langdurig op stal te houden.

 

paardenshet