• aangezicht Dierenartsenpraktijk De Driehoek.png
 • braunulle aanbrengen.png
 • buik scheren.png
 • koeien banner website klarenbeek.png
 • leuke ballonnen.jpeg
 • messing paard.png
 • opendeur.png
 • operatiehandschoenen.png
 • ponysaangespannen.png
 • telefoon bord weg.png
 • twello.png
 • webadres.png

MELKVEE - Uierontsteking 

Het nemen en inleveren van melkmonsters voor bacteriologisch onderzoek

1. Volg voor het opvangen van de melk de instructiekaart uit de Ubrobox. Het zo schoon mogelijk opvangen van de melk zorgt er voor dat alleen die bacteriën waar we benieuwd naar zijn, dus die in het uier zitten in het buisje terecht komen en niet de bacteriën van uw handen of van de buitenkant van de koe.

2. Bewaar het monster tijdelijk in de koelkast wanneer u het diezelfde dag nog wilt brengen. Bewaar het monster in de vriezer, wanneer u het de volgende dag of later wilt laten onderzoeken. Indien het niet direct noodzakelijk is de melk te laten onderzoeken, kunt u ook een aantal monsters opsparen voordat u onderzoek wilt laten verrichten en deze tegelijk brengen op de praktijk.

3. Vergeet niet het nummer en het betreffende kwartier van de koe op het monsterbuisje te vermelden.

4. Breng het monster vóór 12 uur naar de praktijk, dan is er in de meeste gevallen de volgende dag al een (deel)uitslag bekend. Gelieve het hele inzendformulier in te vullen inclusief uw emailadres.

5. U ontvangt de uitslag per email, tenzij u heeft aangegeven dit anders te willen. Mocht u de melkmonsters door een van de dierenartsen willen laten nemen of eens samen melkmonsters nemen, laat het ons weten, wij helpen graag.

Nieuwe inzendformulieren en melkmonsterbuizen zijn op de praktijk verkrijgbaar.

melkmonsterbox1