• aangezicht Dierenartsenpraktijk De Driehoek.png
 • braunulle aanbrengen.png
 • buik scheren.png
 • koeien banner website klarenbeek.png
 • leuke ballonnen.jpeg
 • messing paard.png
 • opendeur.png
 • operatiehandschoenen.png
 • ponysaangespannen.png
 • telefoon bord weg.png
 • twello.png
 • webadres.png

Selectief behandelen doe je zo!

www.selectiefbehandelen.nl
Wat is nieuw?

Het selectief behandelen van klinische mastitis tijdens de lactatie is de volgende stap in het optimaliseren van uw uiergezondheidsstrategie en het verantwoord inzetten van antibiotica. Die stap is nu nog beter mogelijk door de introductie van een eerstekeus injector voor klinische mastitis en een bacteriologische sneltest. Deze sneltest toont gram negatieve bacterieën aan in de melk (E.coli of Klebsiella spp) Deze test is na 6-8 uur af te lezen. De melk moet dus wel voor 10.00 uur 'smorgens kunnen worden ingezet, anders is een gewoon bacteriologisch onderzoek zinvoller, dan weet u de volgende dag precies om welke bacterie het gaat.

Afwijkende melk? = eerst ernst en mastitisverwekker bepalen
Een absolute voorwaarde voor een selectieve behandeling van klinische mastitis is het bepalen van de ernst en de mastitisverwekker.
Bij een selectieve aanpak krijgen alleen koeien met ernstige symptomen direct een breedspectrumtherapie in combinatie met pijnbestrijding. Ernstig wil zeggen een koe die naast afwijkende melk of een afwijkend uier, ook andere symptomen laat zien waaruit blijkt dat de uierontsteking de koe algeheel ziek maakt (3 e graad).Bij milde en matige gevallen (1 e en 2 e graad) onderzoekt u eerst de mastitisverwekker. Er is dan geen haast bij de behandeling. Het in één keer goed inzetten van het juiste middel verdient de voorkeur en verhoogd de genezingskans.

1. Wat is de ernst? Bepaal score 1, 2, of 3 (zie figuur)
a. Score 1 of 2  Bepaal om wat voor soort bacterie het gaat. Dit kan met de sneltest vaak nog dezelfde dag (na 8 uur) en anders met bacteriologisch onderzoek de volgende dag (binnen 24 uur). Zo kan gericht de juiste en dus meest succesvolle therapie worden bepaald.
b. Score 3  In dit geval is het geoorloofd om de koe direct te behandelen met een injector welke tegen meerdere bacteriën werkzaam is waaronder E.coli. Het is nog steeds raadzaam om daarnaast melk in te leveren voor bacteriologisch onderzoek én een gevoeligheidsbepaling. Helaas komt er steeds meer resistentie voor en kan het dus nodig zijn om alsnog te switchen naar een andere therapie.
2. Kies de juiste behandeling. In overleg met één van de veeartsen kunt u kiezen uit uierinjectoren dan wel niet gecombineerd met ontstekingsremmers en injectiepreparaten
voor in de hals.