• aangezicht Dierenartsenpraktijk De Driehoek.png
 • braunulle aanbrengen.png
 • buik scheren.png
 • koeien banner website klarenbeek.png
 • leuke ballonnen.jpeg
 • messing paard.png
 • opendeur.png
 • operatiehandschoenen.png
 • ponysaangespannen.png
 • telefoon bord weg.png
 • twello.png
 • webadres.png

Jongvee opfok: Spenen

Indien een kalf een gewicht van 80 kilo heeft bereikt kan het worden gespeend. Middels een borstband kan het gewicht worden bepaald (> 95 cm). Onderzoek van ForFarmers heeft aangetoond dat de borstband nauwkeuriger is dan het meten van kruishoogte. Handige tip; maak een touw met 2 knopen op 95 cm, indien de knopen niet bij elkaar gebracht kunnen worden, is het kalf geschikt om te spenen. Daarnaast is het van belang dat het kalf een goede ruwvoer en wateropname heeft.

Spenen levert veel stress op voor een kalf, daarom kan het kalf op dit moment beter niet verplaatst worden. Laat het kalf bij voorkeur twee weken in dezelfde groep wennen aan de nieuwe situatie. Het rantsoen van het kalf verandert drastisch. Door het wegvallen van de melk verdwijnt een belangrijke eiwitbron. Doordat de pens van deze kalveren pas rond een half jaar optimaal functioneert kan het kalf het eiwit uit het ruwvoer nog niet optimaal benutten. Daarom is het van belang om de kalveren een goede jongveebrok te geven. Anders dan bij de rundveebrok zit het eiwit in deze brokken niet ingesloten in cellen en kan daardoor makkelijk vrijkomen zonder een functionerende pens. De eiwitbehoefte van een kalf van 2-3 maanden ligt op 210 RE, bij een kalf van 4-5 maanden is dit 200 RE. Door vroeg te beginnen met jongveebrok voeren, naast het verstrekken van melk wordt op het moment van spenen een goede brokopname gerealiseerd. Streven naar minimaal 1,5 kg per kalf per dag.

In de praktijk zien wij regelmatig dat kalveren na het spenen een terugval vertonen; de groei neemt af, het haarkleed wordt ruw en we zien ziekteverschijnselen frequenter optreden (m.n. hoesten).

Het verdient de voorkeur om kalveren zo lang mogelijk op het stro te houden (tot 4-5 maanden leeftijd). Omdat het kalf nog erg klein is, verliest het makkelijk warmte. Op roostervloeren moet het kalf meer energie steken in warm blijven dan in een strohok en deze energie kan het dan niet benutten voor groei.

Eenmaal op de roosters is de eiwitbehoefte van deze kalveren nog hoog. Tot 8 maanden leeftijd wordt dan ook geadviseerd om naast goed ruwvoer, brok te blijven voeren (2 kg/dag). Vanaf 8 maanden dient het rantsoen schraler te worden. Het eiwitgehalte moet nog wel hoog zijn (190-180 RE), maar teveel energie (zetmeel in vorm van maïs) zorgt voor vervetting.