• aangezicht Dierenartsenpraktijk De Driehoek.png
 • braunulle aanbrengen.png
 • buik scheren.png
 • koeien banner website klarenbeek.png
 • leuke ballonnen.jpeg
 • messing paard.png
 • opendeur.png
 • operatiehandschoenen.png
 • ponysaangespannen.png
 • telefoon bord weg.png
 • twello.png
 • webadres.png

Diarree bij kalveren

Diarree bij jongvee is een veelvoorkomend probleem dat tot grote economische schade kan leiden. Een goede balans tussen een optimale weerstand van het kalf en minimale infectiedruk vanuit de omgeving is een voorwaarde voor een probleemloze opfok.


Kalveren worden geboren zonder antistoffen en met een beperkte natuurlijke weerstand, terwijl ze direct na de geboorte in aanraking komen met ziektekiemen. Bij de bestrijding van kalverdiarree kunnen we het probleem daarom van twee kanten benaderen. Enerzijds moet de weerstand van de kalveren omhoog en tegelijkertijd moet de infectiedruk vanuit de omgeving omlaag. Factoren die invloed hebben op de weerstand van het kalf zijn: een vlot en probleemloos verlopend geboorteproces, biestvoorziening, biestvoorziening , BIESTVOORZIENING en (kunst)melk voorziening. Een probleemloos verlopende geboorte begint met een goede voeding en verzorging van de droogstaande koeien. Dat een goede biestvoorziening betekent dat een kalf direct na de geboorte minimaal 2 liter biest, 6 uur later weer 2 liter en 6-12 uur later weer 2 liter biest nodig heeft, weet u natuurlijk wel. Maar weet u ook dat de biestkwaliteit heel eenvoudig te meten is met een biestmeter? Wanneer de kwaliteit van de biest niet voldoende blijkt te zijn, zijn er verschillende mogelijkheden om de weerstand van het kalf toch te optimaliseren.

In incidentele gevallen kunt u het kalf direct na de geboorte extra antistoffen geven uit een flesje (Locatim®), bij een meer structureel probleem bestaat de mogelijkheid om de droogstaande koeien te vaccineren (rotavec- corona® of lactovac®) zodat zij 'superbiest' gaan produceren. Na de biest periode vraagt het verstrekken van melk om aandacht. Aanmaak van kunstmelk moet zorgvuldig gebeuren zodat het in de juiste verhouding en temperatuur aan het kalf gevoerd wordt. Factoren die van invloed zijn op de infectiedruk zijn hygiëne rondom het afkalven, hygiëne in de eenlingboxen en van het drinkgerei, aantal kalveren dat tegelijk aanwezig is, klimaat in de jongveestal, etc. Hygiëne rond afkalven betekend : aparte afkalfruimte die na iedere afkalving uitgemest en schoongemaakt wordt, gebruik van schone hulpmiddelen en schone handen/armen.

Ook de eenlingboxjes moeten na ieder kalf schoon gemaakt worden, emmers natuurlijk na iedere maaltijd en het liefst ieder kalf (of boxje ) een eigen emmer. Wanneer er ondanks alle goede zorgen toch diarree optreedt moeten we er achter komen wat de oorzaak hiervan is. De belangrijkste veroorzakers van kalverdiarree in de eerste levensweken zijn de virussen rota en corona, de bacterie E.coli en de parasiet Cryptosporidium parvum. Met behulp van een sneltest kunnen we de mest van een kalf met diarree onderzoeken op het vóórkomen van een van deze verwekkers. Afhankelijk van welke verwekker gevonden wordt kan er een passende behandeling ingesteld worden. Eén middel om altijd te spuiten is er helaas niet. In de meeste gevallen ligt uitdroging van het kalf door vochtverlies op de loer, waardoor het toedienen van vocht (water of melk) met electrolytenpoeders bijna altijd de eerste stap is. Wanneer er rota- of coronavirus gevonden wordt kan het helpen om het kalf weer wat extra biest te geven, bij E-coli kan het spuiten van antibiotica nodig zijn en wanneer er cryptosporidium aangetoond wordt is een behandeling met Halocure® en Kryptofyt® mogelijk geïndiceerd.
In alle gevallen geldt dat de weerstandsfactoren en omgevingsfactoren kritisch bekeken en waar mogelijk verbeterd moeten worden. Vraag uw dierenarts om samen de mogelijkheden langs te lopen! Kijk ook eens in deze brochure.