• aangezicht Dierenartsenpraktijk De Driehoek.png
 • braunulle aanbrengen.png
 • buik scheren.png
 • koeien banner website klarenbeek.png
 • leuke ballonnen.jpeg
 • messing paard.png
 • opendeur.png
 • operatiehandschoenen.png
 • ponysaangespannen.png
 • telefoon bord weg.png
 • twello.png
 • webadres.png

PiR-Dap

PiR-Dap staat voor "Partners in rendement- Dierenartsenpraktijken".

Een project gestart in 2000 op initiatief van NRS (CR-Delta en Zoëtis).

PiR-Dap is opgezet om melkveehouders en dierenartsen te ondersteunen bij de advisering op het melkveebedrijf met als doel een beter bedrijfsrendement te behalen.

Er zijn inmiddels 7200 deelnemende veehouders en 194 deelnemende praktijken. Wanneer u zich als veehouder aanmeldt voor slechts 20 euro per jaar, geeft u toestemming aan uw dierenarts om de mpr-gegevens (waaronder kengetallen uiergezondheid, productie en vruchtbaarheid) in te kunnen zien. De dierenarts kan dan met deze gegevens door u aangegeven knelpunten analyseren. Om een succesvolle oplossing voor een bedrijfsprobleem te formuleren is namelijk een duidelijke probleemstelling nodig. Wanneer u een "te lange tussenkalftijd" ervaart, kunnen kengetallen verduidelijken wat hieraan ten grondslag ligt. Wanneer u het celgetal te hoog vindt, is het bijvoorbeeld van belang om te weten hoe de koeien de droogstand in- en uitgaan.

Ten tweede loont het om samen negatieve trends, zoals een teruglopende productie, in de gaten te houden en te bespreken. Hoe eerder er bijgestuurd kan worden des te beter het is. Bij een eerstvolgend bedrijfsbezoek zijn beide partijen op de hoogte van de nieuwste gegevens en kunnen er concrete plannen worden gemaakt om waar nodig bedrijfsresultaten te optimaliseren. Vraag uw dierenarts naar deze dienst. Deelname tijdens het eerste jaar zal door de praktijk worden betaald en is voor u dus gratis.
Inmiddels hebben wij inzicht in de gegevens van ongeveer 50 melkveehouders in ons praktijkgebied. Op meerdere bedrijven worden de gegevens al gebruikt om vruchtbaarheids- en/of celgetalproblemen op te lossen.