• aangezicht Dierenartsenpraktijk De Driehoek.png
 • braunulle aanbrengen.png
 • buik scheren.png
 • koeien banner website klarenbeek.png
 • leuke ballonnen.jpeg
 • messing paard.png
 • opendeur.png
 • operatiehandschoenen.png
 • ponysaangespannen.png
 • telefoon bord weg.png
 • twello.png
 • webadres.png

Koe-Kompas

Het Koe-Kompas is een managementinstrument om samen met uw dierenarts te kijken naar voeding en water, huisvesting, dierwelzijn, melken, werkroutines, jongvee-opfok en diergezondheid.

Het Koe-Kompas laat middels een risicoanalyse zien waar op uw bedrijf de sterke punten liggen en waar u stappen zou kunnen zetten om te verbeteren. Kortom, een praktisch instrument om de diergezondheid en dierwelzijn op uw bedrijf verder te optimaliseren. In het Koe-Kompas draait alles om de koe. Een gezonde koe zit goed in zijn vel, heeft een glanzende vacht, herkauwt vele uren, beweegt zich soepel door de kudde en geeft veel kilogrammen goede kwaliteit melk. Daarom is het belangrijk dat een gezonde koe ook topfit blijft. Hiervoor moet niet alleen naar de koe gekeken worden, maar ook naar de vele omgevingsfactoren. Het doel van het Koe-Kompas is om uw bedrijf compleet in kaart te brengen. Op deze manier worden risico’s ten aanzien van dierwelzijn, diergezondheid en melkkwaliteit in beeld gebracht. Het Koe-Kompas voldoet aan de eisen van een BedrijfsGezondheidsPlan (BGP) Veehouders die met het Koe-Kompas aan de slag gaan, kunnen dus het Koe-Kompas gebruiken als BGP. Als u deelneemt aan het Koe-Kompas vervalt ook de PBB-verplichting. De vier PBB-bezoeken worden dus verruild voor twee Koe-Kompasbezoeken. Sinds 1 januari 2014 erkent ook Friesland Campina Koe-Kompas als kwaliteitsinstrument. De overige zuivelondernemingen staan vermeld in de folder (bijlage) Sommige zuivelondernemingen subsidiëren deelname aan KoeKompas.

Voordelen van het Koe-Kompas:

• Geïntegreerde kijk op het bedrijf. Alle managementaspecten van melken, diergezondheid en dierwelzijn worden meegenomen.

• Minder bedrijfsblindheid. Een veehouder is 24 uur per dag 7 dagen per week betrokken bij zijn bedrijf. Hierdoor kan bedrijfsblindheid ontstaan. Een dierenarts die hiervoor speciaal opgeleid is, kijkt met een frisse blik naar het bedrijf.

• ManagementinformatieInformatie over ‘waar liggen risico’s, wat gaat goed, wat kan beter’ kunt u gebruiken om het bedrijf te optimaliseren.

• Voorkomen is beter dan genezen. Het Koe-Kompas is gericht op preventief werken in plaats van curatief werken. De dierenarts geeft gericht verbeteradviezen.

Bron: Koe-kompas Folder 2013.