• aangezicht Dierenartsenpraktijk De Driehoek.png
 • braunulle aanbrengen.png
 • buik scheren.png
 • koeien banner website klarenbeek.png
 • leuke ballonnen.jpeg
 • messing paard.png
 • opendeur.png
 • operatiehandschoenen.png
 • ponysaangespannen.png
 • telefoon bord weg.png
 • twello.png
 • webadres.png

Bedrijfsgezondheids- en behandelplan

Iedere rundveehouder met vijf of meer runderen is verplicht een één-op-één relatie aan te gaan met een geborgde rundveedierenarts.

Daarnaast moet er op ieder rundveebedrijf een bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan aanwezig zijn dat niet ouder mag zijn dan één jaar. Dit BGP en BBP worden opgesteld en jaarlijks geëvalueerd door de geborgde rundveedierenarts samen met de veehouder. Tijdens deze evaluatie wordt gekeken naar het medicijngebruik en de dierdagdosering van het afgelopen jaar. Op het bedrijfsgezondheidsplan wordt in kaart gebracht waar de knelpunten op het bedrijf liggen die voor mogelijk verhoogd medicijngebruik/antibioticagebruik kunnen zorgen. Voor die knelpunten wordt gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om het medicijngebruik zo laag mogelijk te houden. In het bedrijfsbehandelplan worden medicijnen opgenomen die op basis van de dierziekte incidentie en uitslagen van bijvoorbeeld melk- en bloedonderzoek nodig zijn om vóórkomende ziektes te behandelen. Dit zijn altijd 1e keus middelen indien het om antibiotica gaat, mastitisinjectoren uitgezonderd.

Alle medicijnen die op uw bedrijfsbehandelplan staan kunt u, eventueel na overleg, gewoon bij de praktijk bestellen. Heeft u medicijnen nodig die niet op het bedrijfsbehandelplan staan? Overleg dan met uw dierenarts. U kunt deze medicijnen niet bij onze assistentes bestellen. Indien er van het bedrijfsbehandelplan afgeweken moet worden zal de dierenarts hiervoor een aantekening moeten maken die bij het logboek gevoegd wordt. Deze aantekening dient u dan, net als het logboek, de komende 5 jaar te bewaren.
Zijn het medicijnen zijn die u vaker gebruikt en zijn het eerste keus middelen? Bespreek dit dan tijdens de evaluatie van het bedrijfsbehandelplan zodat het medicijn in het behandelplan kan worden opgenomen.
De verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse evaluatie van het bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan ligt bij de veehouder. Maakt u op tijd een afspraak?